• Hur fungerar ett köp av Stipendiehandboken?
  Köpet och boken är helt digitalt. När du har betalt för köpet erhåller du en hemside-adress och lösenord där du kan ladda hem dina köpta filer.
 • Hur välanpassad är Stipendiehandboken för mig som inte är student? 
  Metodik, strategi och mallar kan användas av alla oavsett om man är student eller ej. Du kommer således ha nytta av bokens instruktioner, tips och råd. Alla stipendielistor, å andra sidan, är primärt framtagna för studier i Sverige och utomlands.
 • Vad för typ av studiestipendier finns i Stipendiehandboken? 
  Stipendiehandboken innehåller studiestipendier som har valts ut för städerna Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Luleå, Gävle, Halmstad, Linköping, Jönköping, Umeå och Malmö. Stipendierna finns listade i handboken och det följer med en separat excelfil där stipendierna är uppdelade enligt städerna i separata flikar. Varje stipendium i excelfilen är hyperlänkat till mer information om stiftelsernas/stipendiernas hemsidor, adresser, ändamål, totala tillgångar, mm. Handboken innehåller även stipendier från många av Sveriges största universitet. Om man ska studera utomlands är det vanligaste att man får stipendier baserat på var man just nu bor eller har studerat på gymnasium eller universitet/eftergymnasialt och listorna kan således användas även för detta.
 • Hur är Stipendiehandboken framtagen?
  Stipendiehandbokens författare har finansierat utlandsstudier, -resor, projekt, affärsidéer och studier i Sverige (även efter att CSN-stödet tagit slut) med stipendier och bidrag i storleksordningen: 5 000kr - >1 000 000kr. Metodiken, mallarna och sökstrategierna framarbetades medan stipendierna söktes hem och har beprövats i skarpt läge. Numera har även Stipendiehandboken ett stort antal kunder som framgångsrikt har lyckats söka hem stipendier och bidrag.
 • Jag har en bra idé på något jag gärna vill se i Stipendiehandboken:
  Vi tar gärna emot dina idéer. Kontakta oss gärna via
  kontaktformuläret eller på info@stipendiehandboken.se